Šiame puslapyje skaitykite visų žodžių, praisdedančių raide A, sapnų reikšmes ir asociacijas. Daugiau informacijos apie tai, kaip patys galite interpretuoti savo sapnus, ieškokite sapnai skiltyje.

Avinėlis

Ką reiškia sapnuoti Avinėlį?

 • Neviltis dėl tam tikrų situacijų ar aspektų gyvenime.
 • Noras būti saugiam ir priimtam.
 • Pasitikėjimo ar nuolankumo simbolis.
 • Priklausomybė nuo kito.
 • Pasirengimas sekti kitus be klausimų.

Atostogos

Ką reiškia sapnuoti atostogas?

 • Poreikis atsipalaiduoti ir atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių.
 • Noras pabėgti nuo įprastos aplinkos.
 • Poreikis patirti naujus dalykus.
 • Jausmas, kad nusipelnote pertraukos.

Akmuo

Ką reiškia sapnuoti akmenį?

 • Kliūtys ar sunkumai gyvenime.
 • Stabilumas, tvirtumas ir ilgaamžiškumas.
 • Slėptos emocijos ar jausmai.
 • Noras paslėpti ar apsaugoti save nuo išorinio pasaulio.

Arklys

Ką reiškia sapnuoti arklį?

 • Laisvės, nepriklausomybės ir jėgos simbolis.
 • Noras pereiti per kliūtis ar siekti tikslų.
 • Priklausomybė nuo kitų.
 • Jausmas, kad esate kontroliuojamas ar ribojamas.

Augalas

Ką reiškia sapnuoti augalą?

 • Augimas, vystymasis ir transformacija.
 • Poreikis rūpintis savimi ir savo gerove.
 • Jausmas, kad esate sudėtingoje aplinkoje ar situacijoje.

Apelsinas

Ką reiškia sapnuoti apelsiną?

 • Gyvybingumo, energijos ir sveikatos simbolis.
 • Noras mėgautis gyvenimu ir džiaugtis jo vaisiais.
 • Poreikis įtraukti daugiau džiaugsmo ir spalvų į savo gyvenimą.
 • Svarba rūpintis savo sveikata ir gerove.

Akiniai

Ką reiškia sapnuoti akinius?

 • Poreikis pažvelgti į situaciją ar problemą aiškiau.
 • Noras būti pastebėtam ar vertinamam.
 • Poreikis apsaugoti save nuo išorinių veiksnių.
 • Jausmas, kad trūksta aiškumo ar supratimo.

Akvariumas

Ką reiškia sapnuoti akvariumą?

 • Pasąmoninio proto ar emocijų atspindys.
 • Jausmas, kad esate stebimas ar vertinamas.
 • Noras būti saugiam ir izoliuotam nuo išorinio pasaulio.
 • Poreikis tyrinėti ar pažinti naujus dalykus.

Agurkas

Ką reiškia sapnuoti agurką?

 • Vaisingumo, augimo ar atnaujinimo simbolis.
 • Poreikis rūpintis savo sveikata ar mityba.
 • Jausmas, kad esate gaivus ir pilnas energijos.
 • Noras mėgautis gyvenimo paprastumais.

Akropolis

Ką reiškia sapnuoti akropolį?

 • Poreikis siekti aukštumų ar dvasinio tobulėjimo.
 • Noras suprasti istoriją ar savo šaknis.
 • Jausmas, kad esate dalis kažko didingo ir svarbaus.
 • Poreikis rasti stabilumą ir tvirtumą gyvenime.

Atvirukas

Ką reiškia sapnuoti atviruką?

 • Noras bendrauti ar dalintis žiniomis su kitais.
 • Jausmas, kad esate nutolęs nuo kažko ar kažkieno.
 • Poreikis priminti sau ar kitiems apie svarbius įvykius.
 • Noras išreikšti savo jausmus ar mintis.

Alus

Ką reiškia sapnuoti alų?

 • Noras atsipalaiduoti ar pabėgti nuo kasdienių rūpesčių.
 • Poreikis jaustis šiltai ir jaukiai.
 • Baimė dėl per didelio vartojimo ar priklausomybės.
 • Jausmas, kad norite švęsti ar dalintis džiaugsmu su kitais.

Antis

Ką reiškia sapnuoti antį?

 • Jausmas, kad esate lengvas ir galite plaukti per sunkias situacijas.
 • Poreikis rūpintis savo emocinėmis reikmėmis.
 • Noras būti laisvam ir nepriklausomam.
 • Jausmas, kad esate harmonijoje su savo aplinka.

Audra

Ką reiškia sapnuoti audrą?

 • Emocinės būsenos ar gyvenimo pokyčių simbolis.
 • Jausmas, kad esate sudėtingoje ar nestabilioje situacijoje.
 • Poreikis rasti saugumą ar apsaugą nuo išorinių veiksnių.
 • Baimė ar nerimas dėl nežinomų dalykų.

Anketa

Ką reiškia sapnuoti anketą?

 • Poreikis pažinti save arba kitiems suteikti informaciją apie save.
 • Baimė, kad esate vertinamas ar analizuojamas.
 • Noras dalyvauti ar būti dalimi kažko svarbaus.
 • Jausmas, kad turite atsakyti už savo veiksmus ar sprendimus.

Astronautas

Ką reiškia sapnuoti astronautą?

 • Noras tyrinėti nežinomus dalykus ar riboti savo galimybes.
 • Jausmas, kad esate nutolęs nuo žemės ar savo tikrosios esmės.
 • Poreikis ieškoti atsakymų ar supratimo.
 • Noras būti drąsus ir eiti už savo svajonių.

Atidėliojimas

Ką reiškia sapnuoti atidėliojimą?

 • Poreikis atidėti ar vengti tam tikrų veiksmų ar sprendimų.
 • Baimė priimti atsakomybę ar veikti.
 • Jausmas, kad nesate pasiruošęs ar nepasirengęs tam tikriems iššūkiams.
 • Noras rasti paprastesnį ar patogesnį būdą.

Audinys

Ką reiškia sapnuoti audinį?

 • Asmeninės tapatybės, kūrybos ar išraiškos simbolis.
 • Poreikis rūpintis savo išvaizda ar pasirodymu.
 • Jausmas, kad esate susijęs su kitais ar kad esate dalis kažko didesnio.
 • Noras sukurti ar būti kūrybingam.

Akis

Ką reiškia sapnuoti akį?

 • Įžvalgumo, aiškumo ir supratimo simbolis.
 • Poreikis žiūrėti giliau ar pažvelgti į situaciją iš kitos perspektyvos.
 • Baimė būti vertinamam ar stebimam.
 • Jausmas, kad esate atviras ar pažeidžiamas.

Asmuo

Ką reiškia sapnuoti Asmenį?

 • Poreikis pažinti save ar kitus giliau.
 • Jausmas, kad esate susijęs ar susietas su kitu asmeniu.
 • Noras rasti bendrystę ar supratimą.
 • Poreikis ieškoti patarimų ar pagalbos.

Apdovanojimas

Ką reiškia sapnuoti Apdovanojimą?

 • Pripažinimas už pastangas, pasiekimus ar talentą.
 • Jausmas, kad esate vertinamas ir pripažįstamas.
 • Noras būti geriausiu ir pasiekti aukštumų.
 • Poreikis savęs įvertinimo ir pagyrimo.

Artilerija

Ką reiškia sapnuoti Artileriją?

 • Konflikto, kovos ar pasipriešinimo simbolis.
 • Jausmas, kad esate ginkluotas ar pasirengęs kovoti.
 • Baimė dėl grėsmių ar pavojų.
 • Noras apginti save ar savo nuomonę.

Asfaltas

Ką reiškia sapnuoti Asfaltą?

 • Kelionės, judėjimo ar pažangos simbolis.
 • Noras eiti į priekį ir siekti savo tikslų.
 • Jausmas, kad esate ant tvirto pagrindo.
 • Poreikis būti saugiam ir stabiliam.

Atlaidai

Ką reiškia sapnuoti Atlaidus?

 • Poreikis atleisti ar būti atleistam.
 • Noras sugrįžti prie ramybės ar harmonijos.
 • Pripažinimas, kad visi žmonės daro klaidas.
 • Jausmas, kad turite atiduoti ar padaryti kažką gero.

Arbata

Ką reiškia sapnuoti Arbatą?

 • Poreikis atsipalaiduoti, atsipūsti ar rasti ramybę.
 • Noras dalintis laiku su kitais.
 • Jausmas, kad reikia rūpintis savo sveikata.
 • Poreikis šilti ar jaustis jaukiai.

Apskritimas

Ką reiškia sapnuoti Apskritimą?

 • Visumos, vienybės ar pilnatvės simbolis.
 • Jausmas, kad esate dalis kažko didesnio.
 • Poreikis ieškoti pusiausvyros ar harmonijos.
 • Noras būti sujungtam su kitais ar su aplinka.

Astronomija

Ką reiškia sapnuoti Astronomiją?

 • Noras pažinti visatos paslaptis ar ieškoti gilesnių atsakymų.
 • Jausmas, kad esate dalis kažko didžiulio ir nesuvokiamo.
 • Poreikis tyrinėti ir mokytis naujų dalykų.
 • Dvasinio pažinimo ar išsiplėtusio supratimo ieškojimas.

Aptvaras

Ką reiškia sapnuoti Aptvarą?

 • Apriboti arba nustatyti ribas.
 • Jausmas, kad esate saugus arba izoliuotas.
 • Poreikis apsaugoti save ar tai, ką vertinate.
 • Noras sukurti aiškią struktūrą ar tvarką.

Aštrus

Ką reiškia sapnuoti Aštrų daiktą?

 • Poreikis būti budriam ir atsargiam.
 • Baimė ar nerimas dėl galimų pavojų.
 • Noras apsaugoti save ar tai, ką vertinate.
 • Jausmas, kad turite priemones ar įrankius, kad susidorotumėte su situacija.

Azartas

Ką reiškia sapnuoti Azartą?

 • Noras rizikuoti ar išbandyti savo ribas.
 • Jausmas, kad norite išbandyti savo sėkmę.
 • Poreikis jausti įtampą ar įdomumą.
 • Baimė prarasti arba noras laimėti.

Apšvietimas

Ką reiškia sapnuoti Apšvietimą?

 • Naujo supratimo, įžvalgos ar įkvėpimo simbolis.
 • Poreikis matyti aiškiau ar suprasti situaciją.
 • Džiaugsmas dėl naujo mokymosi ar pažinimo.
 • Noras šviesti ar būti šviestam.

Apranga

Ką reiškia sapnuoti Aprangą?

 • Asmeninės tapatybės, išvaizdos ar išreiškimo simbolis.
 • Poreikis pasirodyti geriausiu pavidalu ar būti vertinamam.
 • Noras keistis ar adaptuotis prie situacijos.
 • Jausmas, kad esate pasirengęs tam tikriems įvykiams.

Antena

Ką reiškia sapnuoti Anteną?

 • Poreikis bendrauti, priimti ar siųsti informaciją.
 • Jausmas, kad esate sujungtas su kitais ar su pasauliu.
 • Noras būti informuotam ar aktualiam.
 • Poreikis išplėsti savo horizontus.

Apsakymas

Ką reiškia sapnuoti Apsakymą?

 • Poreikis pasidalinti istorija, patirtimi ar mintimis.
 • Noras būti išgirstam ar suprastam.
 • Jausmas, kad turite pasakoti ar išreikšti save.
 • Poreikis rasti prasmę ar supratimą.

Apvalkalas

Ką reiškia sapnuoti Apvalkalą?

 • Paslėptos informacijos, jausmų ar ketinimų simbolis.
 • Noras atskleisti ar sužinoti daugiau.
 • Poreikis saugoti ar apsaugoti kažką svarbaus.
 • Jausmas, kad esate pasirengęs dalintis arba atidaryti.

Atviras

Ką reiškia sapnuoti Atvirą erdvę ar objektą?

 • Laisvės, galimybių ar nepriklausomybės simbolis.
 • Noras tyrinėti, išbandyti ar plėstis.
 • Jausmas, kad nėra jokių ribų ar apribojimų.
 • Poreikis būti sąžiningam ar atviram.

Aukso spalva

Ką reiškia sapnuoti Aukso spalvą?

 • Vertybės, sėkmės ar prabangos simbolis.
 • Jausmas, kad esate vertingas ar ypatingas.
 • Noras siekti geriausio ar būti pripažintam.
 • Poreikis jausti prabangą ar pasisekimą.

Aviacija

Ką reiškia sapnuoti Aviaciją?

 • Noras kilti aukštyn, siekti aukštumų ar svajonės.
 • Poreikis išplėsti horizontus ar matyti didesnę vaizdą.
 • Jausmas, kad esate laisvas ar nepriklausomas.
 • Noras būti drąsus ar išskirtinis.

Auklė

Ką reiškia sapnuoti Auklę?

 • Poreikis rūpintis, vadovauti ar mokyti.
 • Jausmas, kad turite atsakomybę ar pareigą.
 • Noras būti remiamas ar rūpinamasis.
 • Poreikis ieškoti vadovavimo ar pagalbos.

Atodūsis

Ką reiškia sapnuoti Atodūsį?

 • Laisvės, atsipalaidavimo ar lengvumo simbolis.
 • Poreikis išgyventi palengvėjimą ar atsipalaidavimą.
 • Jausmas, kad galite kvėpuoti laisvai ir be kliūčių.
 • Noras rasti ramybę ar palengvėjimą po sunkios situacijos.

Atvažiavimas

Ką reiškia sapnuoti Atvažiavimą?

 • Naujų galimybių, pradžių ar svečių atvykimą.
 • Jausmas, kad kažkas naujo įvyks ar pasikeis.
 • Poreikis pasitikti, priimti ar integruoti naujus dalykus.
 • Lūkesčiai dėl naujų patirčių ar susitikimų.

Apsidraudimas

Ką reiškia sapnuoti Apsidraudimą?

 • Poreikis apsaugoti save, savo turtą ar investicijas.
 • Jausmas, kad esate pasiruošęs bet kokiai nelaimei.
 • Noras jaustis saugiam ir ramiam.
 • Poreikis rūpintis savo ateitimi ar gerove.

Antspaudas

Ką reiškia sapnuoti Antspaudą?

 • Patvirtinimo, tapatybės ar kokybės simbolis.
 • Jausmas, kad turite autoritetą ar teisę.
 • Noras būti pripažintam ar priimtam.
 • Poreikis užtikrinti arba įrodyti kažką.

Apdovanojimai

Ką reiškia sapnuoti Apdovanojimą?

 • Pripažinimas, sėkmė ar pasiekimai.
 • Jausmas, kad esate vertinamas ar garbingas.
 • Noras būti geriausiu ar išsiskirti.
 • Poreikis džiaugtis savo pasiekimais ar talentais.

Antkaklis

Ką reiškia sapnuoti Antkaklį?

 • Kontrolės, ribojimo ar apsaugos simbolis.
 • Jausmas, kad esate kontroliuojamas ar ribojamas.
 • Noras išreikšti save ar parodžius savo stilių.
 • Poreikis apsaugoti ar išlaikyti kažką arti.

Ateitis

Ką reiškia sapnuoti Ateitį?

 • Galimybių, svajonių ar tikslų simbolis.
 • Jausmas, kad norite žinoti, kas laukia.
 • Noras planuoti, svajoti ar tikėtis geriausio.
 • Poreikis būti pasirengusiam ir žvelgti į priekį.

Apleistas

Ką reiškia sapnuoti Apleistą vietą ar objektą?

 • Praradimo, palikimo ar vienatvės simbolis.
 • Jausmas, kad esate paliktas ar pamirštas.
 • Noras susigrąžinti tai, kas prarasta.
 • Poreikis rasti prasmę ar viltį sunkioje situacijoje.

Apgautas

Ką reiškia sapnuoti jog buvote apgautas?

 • Pasitikėjimo, išdavystės ar nesaugumo jausmas.
 • Baimė dėl apgaulės, klaidinimo ar netikrumo.
 • Noras atkurti pasitikėjimą ar rasti tiesą.
 • Poreikis saugotis nuo galimų pavojų.

Apieškoti

Ką reiškia sapnuoti, kad jus apieško?

 • Jausmas, kad esate įvertintas, patikrintas arba kontroliuojamas.
 • Baimė, kad jūsų privatumas bus pažeistas.
 • Noras būti saugiam ir apsaugotam.
 • Poreikis patikrinti ar patvirtinti kažką.

Adatą

Ką reiškia sapnuoti Adatą?

 • Sumanumo, tikslumo ir detalių simbolis.
 • Poreikis sutvarkyti, taisyti ar koreguoti tam tikrus gyvenimo aspektus.
 • Jausmas, kad esate pažeistas ar pažeidžiamas.
 • Noras sujungti, su(si)siūti ar sujungti tam tikras gyvenimo dalis.
 • Poreikis rūpintis smulkmenomis ar dėmesio detalėms.
 • Galbūt rodo, kad norite išspręsti problemą ar rasti sprendimą sudėtingoje situacijoje.
 • Adatos sapne gali atspindėti ir jūsų baimę ar nerimą dėl tam tikrų gyvenimo situacijų. Tai taip pat gali reikšti, kad esate pasirengęs imtis veiksmų ir spręsti problemas.

Ateivis

Ką reiškia sapnuoti ateivį?

 • Nežinomybės, naujų idėjų ar svetimybės simbolis.
 • Jausmas, kad susiduriate su kažkuo neįprastu ar nežinomu.
 • Noras tyrinėti, mokytis ar priimti naujus dalykus.
 • Poreikis suvokti ar priimti kitokius požiūrius ar kultūras.
5 1 balsas
Straipsnio įvertinimas
5 1 balsas
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus